ESPORTIUS

Generar una oferta d’oci innovadora per a la població.

Crear un campus de tecnificació de jugadors/es i porters/es d’handbol per a la seva millora tècnica, tàctica, física, psíquica i emocional.

Fomentar l’Handbol platja com esport paral·lel, així com altres activitats esportives i aquàtiques.

SOCIALS

Aprendre a conviure amb gent de diferents edats i zones de Catalunya, fomentant l’intercanvi cultural.

Fomentar l’autonomia de l’alumne/a durant el dia a dia en totes les seves accions a través del desenvolupament guiat i la resolució de tasques.

Inculcar a l’alumne nous valors en el control i conscienciació d’hàbits higiènics, nutricionals i de prevenció de lesions.

EDUCATIUS

Familiaritzar a l’alumne en l’ús de noves tecnologies en l’àmbit de l’esport.

Aprendre i conèixer l’entorn on convivim a través d’activitats culturals.

Transmissió contínua de valors en relació amb la sociabilitat, cooperació, hàbits, esforç.