L’OBJECTIU PRINCIPAL DELS ENTRENAMENTS ÉS:

Millorar la presa de decisions del jugador/a en les situacions de joc més habituals d’un partit d’handbol, per tal d’aplicar-les en ocasions futures.

Per altra banda, el Servei Audiovisual enregistrarà tots els entrenaments, els analitzarà i exposarà en les classes d’anàlisi de vídeo de l’endemà per aprendre a discernir entre les decisions bones i no tan bones, a part del feedback que es dóna en el mateix moment en el camp.

Per arribar a la consecució dels objectius específicament esportius, es durà a terme la següent metodologia:

DESCOBRIMENT GUIAT – RESOLUCIÓ DE TASQUES:

Els tècnics guiaran al o la participant i li donaran els elements necessaris perquè aquest vagi descobrint i millorant de forma autònoma a través dels exercicis i tasques que se li aniran exposant.

MÈTODES GLOBALS I SITUACIONS REALS:

Totes les tasques i exercicis que es duran a terme tenen un per què. Aquest estarà relacionat a situacions que l’alumne es pot trobar contínuament en un partit i es buscarà que tinguin una gran transferència.

TREBALL ORIENTAT A CARACTERÍSTIQUES DELS JUGADORS/ES:

A part de les tasques generals que s’exposen per tots/es els/les participants, es posarà èmfasi a aquells aspectes específics on cadascun d’ells ha de millorar per el seu progrés global.

Al finalitzar el Campus, a cada família se li adjuntarà un informe amb l’avaluació específica del seu fill/a. Aquí es podrà determinar la seva evolució esportiva, així com altres aspectes relacionats amb el comportament, higiene, sociabilització, compliment de les normes, etc.