Desplaçament

El servei d’anada amb autocar es realitzarà si el requereixen un mínim de 30 participants. Els diferents punts de recollida s’especificaran més endavant a les famílies depenent de la procedència dels inscrits/es. D’aquesta manera procurarem que tothom pugui tenir un punt de recollida relativament proper.